Viseći most - Grintovec

Viseći most u Grintovcu jedan je od očuvanijih visećih mostova koji povezuje Hrvatsku i Sloveniju preko rijeke Kupe. Iako je zbog Schengenskog zakona zabrana prolaska preko mosta zanimljivo je vidjeti most ili se okupati u rijeci Kupi ispod njega.