Kulturna baština okolice

Dolina rijeke Kupe kraj je interesantan i zbog bogate kulturne i sakralne baštine koja datira od prvih zapisa starijih od 680 godina.

Dobro očuvani spomenici i crkve kao i način življenja moguće je vidjeti obilaskom:

 • crkvica sv.Ane u Srobotniku ob Kolpi,
 • crkve sv.Egidija u Ribjeku,
 • crkvice sv.Florijana u Hrvatskom,
 • župne Crkve Presvetog Trojstva u Plešcima,
 • Crkvice Pohođenja BDM u Zamostu, Crkva sv. Roka u Gerovu i kapelica sv.Roka u Zamostu,
 • Crkva Majke Božje Karmelske na sv.Gori,
 • crkva sv.Petra i Pavla u Osilnici,

Znamenitosti:

 • “Selankin mlin” stari mlin obitelji Žagar
 • Stara pilanska radnja na vodeni pogon obitelji Malinarić u Zamostu,
 • Palčava šiša u Plešcima koja savršeno dočarava život kroz 19. i 20. stoljeće ovog područja Gorskog kotara.
 • Dvorac Zrinski i galerija VIlima Svečnjaka u Čabru
 • Kuća Vesel Prezid
 • Rimski zid “Limes” u Prezidu