Dvorac Kostel

Sjeverno od Pregrade, u sustavu Kunagore je Kostelgrad, nad okukom rijeke Kosteljine. Smješten je na vrhu brijega obraslog bjelogoričnom šumom, na koti 427. Najistaknutiji vladar Kostelgrada bio je Petar Keglević.

Utvrda je danas u ruševnom stanju, no u  fazi je konsolidacije zidina, projekt financira Ministarstvo kulture. Utvrda je omiljeno izletište s kojeg puca prekrasan pogled na udolinu Sutinsku, uzak procjep uz riječicu Kosteljinu kroz koju se ulazi sa sjeverne strane u grad Pregradu. Prilaz utvrdi lagan je i pristupačan s njene sjeverne strane iz naselja Kostel.